Ana Sayfa
Hakk?m?zda
?r?nler
Sertifikalar?m?z
Hedefler
?irketimizden
?nsan Kaynaklar?
?leti?im
ENGLISH
DEUTSCH
?leriye D?n?k Kurumsal Hedeflerimiz

?irketimiz 2015 y?l? itibariyle hem ?ok geni? ?al??ma alanlar?na yay?lmay? hem de ?retti?i kalite ile pazara daha fazla hitap etmeyi hedeflemektedir. ?retti?i ?r?nleri ve ??z?mleri yurt d??? piyasas?na a?may? ama?layan ?irketimiz yurt i?i kalitesini artt?rarak conta sekt?r?nde s?z sahibi ilk ?irketlerden birisi olmay? hedeflemektedir. S?zkonusu hedefler i?erisinde ?al??an refah?n? artt?rmak, ?al??ma alan?n? b?y?tmek, AR-GE yat?r?mlar? yapmak ve teknolojiyi yak?ndan takip etmek de yer almaktad?r. ?irketimiz yeterli mali dengelerin kurulmas? ile birlikte, belirtilen s?re i?erisinde e?itim, sanayi ve k?lt?r alan?nda ?lkemize destek sa?lamay? hedeflemektedir.

?thalat ve ?hracat Hedefleri

G?ler Yedek Par?a sahip oldu?u g??le EPDM, EVA, PE, PVC, Poli?retan cinsi s?nger contalar?n?n imalat?n? d?? pazarlara a?may? planlamaktad?r. Yurt d???ndan getirilen hammaddelerin ?lkemizde i?lenerek conta sekt?r?ne verilmesi ?retimin yine d?? pazarlara kadar yay?labilece?ini g?stermektedir. Bu ba?lamda y?ksek kalitede ?retilen contalar?n d??ar?ya a??lmas? hedeflenmektedir.

?irket ?zellikle yar? s?v? conta ?retiminde ?lkemizde s?z sahibi olmakla kalmay?p d?nya ?ap?nda ??z?m ?retici bir firma olma amac? g?tmektedir. Bu contalar?n ?retimindeki zorluklar, ?irketimizin d?? pazara a??l?p buralarda da ?r?n ve ??z?m deste?i verebilece?ini g?stermektedir. ?irketin ithalat hedefleri; hammaddeleri ?lkemize ucuza ve h?zl? getirmek, gereken makine ve techizat al?m?n? zaman?nda yapmakt?r. ?hracat hedefi ise belirtilen ?r?n ve ??z?mlerin d?nya pazar?na sunulmas?d?r.

Anasayfa | Hakk?m?zda | ?r?nler | Sertifikalar?m?z | Hedefler | ?irketimizden | ?leti?im | ENGLISH | DEUTSCH
Copyright © 2006 G?ler Yedek Par?a.T?m Haklar? Sakl?d?r.Designed by Emre
木耳生地汤,此刻食物可以就着猪蹄一起炖丰胸产品。这样可以更美味些。尤其猪蹄里面含有大量的营养类胶原蛋白类物质粉嫩公主酒酿蛋丰胸产品。对丰胸的发育,非常有裨益。中药性状来讲,木耳滋阴补血,生地凉血滋阴产后丰胸方法。两者合用,更可以达到滋补的功效。对于胸部比较平躺的女性们,是可能不错的选择要也说不定哦丰胸食物