Ana Sayfa
Hakk?m?zda
?r?nler
Sertifikalar?m?z
Hedefler
?irketimizden
?nsan Kaynaklar?
?leti?im
ENGLISH
DEUTSCH
G?ler Yedek Par?a ?nsan Kaynaklar?'na Ho?geldiniz

G?ler Yedek Par?a 1993 Y?l?ndan bu yana ?retti?i teknolojiyi yeti?tirdi?i kalifiye kadrosuna bor?ludur. ?irket politikas? gere?i m??teri memnuniyetini ?n planda tutan G?ler Yedek Par?a hem bu alanda pozitif izlenim b?rakm?? hem de firmalara ??z?m ?reterek kalitesini ispatlam?? ?al??an kadrosuyla gurur duymaktad?r. Siz de bu kadronun bir ?yesi olmak i?in l?tfen ?zge?mi?inizi bize g?nderin.

Teknik Eleman Aran?yor

G?ler Yedek Par?a Elektrik-Elektronik, Makine ve Ar?tma, Kau?uk ve Turizm dahil bir ?ok sekt?re yedek par?a deste?i sa?lama amac?yla, yeti?tirmek ?zere Teknik Lise Mezunu Adaylar aramaktad?r. Adaylarda aranan ?zellikler a?a??dad?r.

 • Teknik Liselerin Makine B?l?m?'nden mezun olup;
  • Pres, giyotin, CNC ve muhtelif makine kullan?m? konusunda bilgili ve/veya hevesli
  • Tak?m ?al??mas?na yatk?n
  • Kendini ifade edebilen
  • Askerlik g?revini tamamlam?? ya da en az 1 y?l tecilli
  • Kendisini makine sekt?r?nde yeti?tirmeye hevesli
  • ?leti?im yetenekleri olan

Adaylar aranmaktad?r.

 • ?irket ?al??anlar?n?n yararlanaca?? olanaklar;
  • Maa?, ??len yeme?i, SSK, mesai ?creti, performansa ve ?irket kazanc?na ba?l? ?e?itli primler.

  Ba?vurmak i?in ?zge?mi?inizi 0216 364 5095 numaral? faksa ya da guleryedekparca@yahoo.com.tr e-posta adresine g?nderiniz. Ya da ?irketimize ?ahsen gelip ba?vuruda bulunabilirsiniz. Adres ve telefon i?in t?klay?n?z

Anasayfa | Hakk?m?zda | ?r?nler | Sertifikalar?m?z | Hedefler | ?irketimizden | ?leti?im | ENGLISH | DEUTSCH
Copyright © 2006 G?ler Yedek Par?a.T?m Haklar? Sakl?d?r.Designed by Emre
由于长期的不正确的坐姿丰胸酒酿蛋,翘二郎腿等都会使得你自身的髋骨变得更大,从而臀部变大丰胸产品,失去蜜桃臀的形状。胸部也是一个道理,长期含胸驼背就会影响身体软骨结构,筋膜的发展的方向丰胸食物。从而导致压迫胸部的乳腺,和胸部导致发育不良等丰胸产品酒酿蛋.