Ana Sayfa
Hakk?m?zda
?r?nler
Sertifikalar?m?z
Hedefler
?irketimizden
?nsan Kaynaklar?
?leti?im
ENGLISH
DEUTSCH
Di?er ?r?nlerimiz

?irketimizde EPDM, EVA, Panafleks, Dynafix, PE conta ?retimi ve sat???, Yar? S?v?(Mastik vb.) Conta ?ekillendirilmesi ve ?retimi yap?lmaktad?r

Mastik Conta Kesimi ve ?ekillendirilmesi; contalar kullan?m amac? gere?i hem ?s? hem de ses yal?t?m? yapmaktad?r. Baz? contalar ise dayan?kl?l?k artt?r?c? olarak rol almakla birlikte bazen ba?lant? eleman? olarak da kullan?labilmektedir. ?irketimiz ?al??ma alan?n? geni?leterek mastik ve dynafix conta imalat?na da girmi?tir. Bu contalar yar? s?v? contalar?n i?lenmesindeki zorluklara ra?men amac?na uygun olarak ?retilebilmektedir.

Yar? s?v? conta imalat? ba?l?ba??na ustal?k isteyen hassas bir i? oldu?u i?in imalat? olduk?a zordur. ?irketimizin ?zellikle ??z?m ?retici politiks? sayesinde ?o?u yar? s?v? conta Mastik ve Mastikli Bez Conta(Dynafix) istenen ?l??lerde yap??kans?z, yap??kanl? olarak ?retilebilmektedir.Ayn? zamanda bu contalar al?minyum folyo veya di?er metal ?r?nlerle kaplanabilece?i gibi, kullan?m alan?na ba?l? olarak en uygun ?ekilde ?retilebilmektedir.

Yar S?v? ve/veya Yar? S?v?l? Contalar?n ba?l?ca kullan?m alanlar?:

  • Muhtelif ama?l? pano ve ?elik kabin imalatlar?nda s?zd?rmazl?k bant? olarak
  • Otomotiv end?strisinde ?ok ama?l? s?zd?rmazl?k ve titre?im ?nleyici ve yap??t?r?c? olarak
  • Otomobillerde ayna contas?, kaportada dayan?kl?l?k artt?r?c? conta olarak
  • Her t?rl? kara ta??tlar?nda yal?t?m ama?l? olarak
  • Is?tma So?utma Kanallar?nda, klima kanallar?n?n birle?im yerlerinde s?zd?rmazl?k eleman? olarak.

S?nger contalar?m?z i?in t?klay?n?z

S?PAR?? vermek i?in t?klay?n?z

Anasayfa | Hakk?m?zda | ?r?nler | Sertifikalar?m?z | Hedefler | ?irketimizden | ?leti?im | ENGLISH | DEUTSCH
Copyright © 2006 G?ler Yedek Par?a.T?m Haklar? Sakl?d?r.Designed by Emre
脾胃虚弱,气血生化无源,我们就可以吃归脾丸等,在补血活血产后丰胸产品,调理脾胃的中药膳食等,可以很好的改善月经过少,闭经的情况粉嫩公主酒酿蛋丰胸。和有效改变脸部暗黄的情况。气滞血瘀,造成。子宫气血不循环等丰胸方法。我们可以通过调理经络的通透性,来打通经络,疏通血管,排出毒素。来恢复子宫的机制,恢复月经粉嫩公主酒酿蛋